Veelgestelde vragen

Ik werk als zzp’er en mijn partner heeft een baan. Tellen beide inkomens mee bij het vaststellen van de maximale hypotheek?

Tweeverdieners mogen het tweede inkomen in ieder geval gedeeltelijk meetellen bij de berekening van het maximale hypotheekbedrag in 2022 is dit 90%. Het is afhankelijk van jullie situatie hoe de exacte berekening eruit ziet.

Welke bank in Nederland richt zich specifiek op hypotheken voor zzp’ers?

Over het algemeen zijn alle banken bereid om – binnen de regels – een hypotheek te verstrekken aan zzp’ers. Daarbij heeft iedere bank zijn eigen commerciële beleid. Sommige banken richten zich meer op bepaalde doelgroepen.

Ik heb een hypotheek en wil gaan werken als zzp’er of flexwerker. Kan de bank mijn hypotheek nu beëindigen, omdat ik geen werkgeversverklaring meer kan tonen?

Als je van baan wisselt of als zzp’er aan de slag gaat, heeft dat geen gevolgen voor je bestaande hypotheek. Wel is het wenselijk de wijziging in jouw situatie aan de bank door te geven, om er zeker van te zijn dat uw hypotheek nog afgestemd is op je actuele situatie. Van belang is of jij als zzp’er of flexwerker nog aan je hypotheekverplichtingen kunt voldoen, ook als je met pensioen gaat of arbeidsongeschikt zou worden. Over het algemeen is het verstandig dat je beschikt over een financiële buffer om periodes met minder inkomen te overbruggen.

Ik wil een woning kopen, maar overweeg mijn vaste baan op te zeggen en te gaan werken als zzp’er. Moet ik bij een hypotheekaanvraag melden dat ik van plan ben mijn baan op te zeggen?

De bank gebruikt bij de beoordeling van je hypotheekaanvraag onder meer de werkgeversverklaring van jou huidige werkgever. Het is je eigen verantwoordelijkheid dat je daarbij zaken meldt, die van invloed kunnen zijn op de hypotheekaanvraag. Als je zeker weet dat je over drie maanden als zzp’er aan de slag gaat, is het dus verstandig om dat te vertellen. Ook al heeft dit mogelijk een negatieve invloed op het besluit van de bank. Het is goed je te realiseren dat de bank bij het beoordelen van de hypotheekaanvraag vooral ook in jouw belang handelt. Zorg dat de bank op basis van de juiste informatie een hypotheek verstrekt.

Moet ik als zzp’er extra verzekeringen afsluiten om in aanmerking te komen voor een hypotheek?

Niet per se. Of het verstandig is hangt af van je situatie. Werknemers met een vast dienstverband kunnen meestal terugvallen op sociale verzekeringen. Als zzp’er of flexwerker ben je minder beschermd tegen inkomensdaling door ziekte en dergelijke.
Het is mogelijk dat jou bank een overlijdensrisicoverzekering verplicht stelt bij een hypotheek. Dat geldt overigens niet alleen voor zzp’ers of flexwerkers, maar ook voor mensen met een vast dienstverband. Laat je hierover informeren door een adviseur.

Ik werk één jaar als zzp’er en mijn partner heeft een vaste baan. Volgens berekeningen kunnen we de gewenste hypotheek krijgen, uitsluitend op het inkomen van mijn partner. Maar we willen het huis wel op ons beider naam zetten. Hoe werkt dat?

Bij veel banken is het mogelijk de hypotheek uitsluitend op naam van je partner te zetten, terwijl het huis op naam van jullie beiden staat. In de hypotheekovereenkomst wordt wel vastgelegd dat jij geen recht hebt op het huis, als je partner de hypotheeklasten niet meer kan voldoen.

Wat is Nationale Hypotheek Garantie en kom ik als zzp’er of flexwerker ervoor in aanmerking?

Nationale Hypotheek Garantie is een garantie van stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) op hypotheken tot €355.000 (of als je energiebesparende voorzieningen neemt dan is dit bedrag €376.300). De garantie beschermt je tegen gedwongen verkoop met verlies. Dit kan aan de orde zijn als je inkomen daalt door arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of beëindiging van je relatie. Wanneer je daardoor de hypotheeklasten niet meer kunt dragen, zoekt stichting WEW samen met jou bank naar een oplossing.
Ook als als zzp’er kun je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie krijgen als je langer dan 12 maanden actief bent als ondernemer. Je moet dan wel inkomsten over de laatste drie jaren kunnen aantonen. Dit doe je met een Inkomstenverklaring ondernemer. De bank hanteert het gemiddelde daarvan als toetsinkomen om je maximale hypotheek vast te stellen.

Meer lees je op; https://www.nhg.nl/het-krijgen-van-nhg/een-hypotheek-voor-ondernemers/

Hoe wordt mijn toetsinkomen als ZZP'er vastgesteld?

Bij de beoordeling van jouw hypotheekaanvraag moet de bank eerst je toetsinkomen vaststellen. Bij zzp’ers kijkt de bank daarvoor naar de inkomsten van de laatste drie jaren. Werkt je minder dan drie jaren als zzp’er of flexwerker, dan heeft de hypotheekaanbieder de mogelijkheid uit te gaan van het inkomen van de laatste twee jaren of misschien zelfs het laatste jaar en een onderbouwde prognose van het toekomstig inkomen. Verder kan de bank de verwachte inkomsten uit vermogen meerekenen.

chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram